Muzyka, sztuka

Aktualny język artykułu: PL

Białoruś. Kultura narodowa

Sokrat Janowicz

O kulturze białoruskiej mówi słynny białoruski pisarz. Autor mieszka i tworzy w Krynkach na Białostocczyźnie. Należy do Stowarzyszenia Twórców Białoruskich "Białowieża", od 1970 r. do Związku Literatów Polskich. Za zasługi literackie w 1996 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BEZmień język artykułu: PL

Narodny Albom

Мiхал Анемпадыстаў

У 1994 годзе неяк самi сабой напiсалiся некалькi тэкстаў. Гэта былi "Алiцыя", "Болек i Лёлек", "ЛаЛаЛаЛа", "Майская песьня". На той час я пiсаў тэксты спэцыяльна для Касi Камоцкай, ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Nie utkwić w miejscu. O Leonie Tarasewiczu

Urszula Pietroczuk

Życie samo zepchnęło mnie w pejzaż, czyniąc zeń moją wyalienowaną cerkiew bez ścian. Ciągle otwartą, ciągle nie poznaną. Leon Tarasewicz z “ ... obecność pejzażu”. Leon Tarasewicz jest ciągle w drodze. Niemal zawsze kiedy rozmawia się z min przez telefon słychać ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Szerokim gościńcem przez lata. Życie i twórczość Sokrata Janowicza

Jerzy Chmielewski

1. Z i do Krynek Początek września 1936 r. był w Krynkach już typowo jesienny. W tych stronach do dziś mało kto określa pory roku według kalendarza astronomicznego, reguluje je natura. Tu jesień przychodzi już na początku sierpnia, kiedy prawosławna Cerkiew czci pamięć św. Anny. Tutejsi ...

Cały artykuł