Historia

Aktualny język artykułu: BE

"Краёвасць" у беларускай i лiтоўскай гiсторыi. 1905-1940 г.

Алесь Смалянчук

Краёвасць як феномен грамадска-палiтычнага жыцця Беларусi i Лiтвы* з'явiлася ў часы рэвалюцыi 1905-1907 г. Сутнасцю яе iдэалогii было сцвярджэнне прыярытэту агульна-краёвых ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

1000 гадоў Беларусі

Sokrat Janowicz

На тым мейсцы Зямлі аказалася— магла ўзьнікнуць толькі Беларусь і нішто іншае. У моц 'безьлічы ўмоў і гісторыі гэтага кутка Эўропы. Гэта праўда, што кожная сытуацыя ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Białoruski plakat polityczny i kulturalny w Polsce w ujęciu historycznym (lata 1981-2001)

Sławomir Iwaniuk

Afisze i plakaty białoruskie, które stworzono począwszy od 1981 r. na Białostocczyźnie, ale także w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, są widomym dowodem rozwoju życia politycznego, kulturalnego, oświatowego, a nawet naukowego białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Ukazują one ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Kalendarium XX wieku

1902 grudzień: powstała Białoruska Socjalistyczna Hromada. 1904 11 sierpnia; rząd carski wydał manifest znoszący stosowanie kar cielesnych w stosunku do chtopów na podstawie wyroków sądowych. 1905 22 stycznia: początek rewolucji w Rosji 17 października: ukazem cara Mikołaja ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Katalog afiszy i plakatów

Sławomir Iwaniuk

Afisze i plakaty polityczne 1989 1. NASI KANDYDACI SOKRAT JANOWICZ JAUHIEN MIRANOWICZ, język białoruski, plakat, autor nieznany, format 42,0 cm x 30,0 cm, Białystok 1989 r., nakład 1000 egz., wydawca Białoruski Komitet Wyborczy. 2. BIAŁORUSINI GŁOSUJCIE NA KANDYDATÓW BIAŁORUSKIEGO ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Kulty świętych na Białorusi

Antoni Mironowicz

Kulty świętych związane są z przeszłością wielu narodów. Szacunek dla niektórych świętych ze strony wiernych był bliski szacunkowi okazywanemu Bogurodzicy czy Jezusowi Chrystusowi. Takim świętym na Rusi jest święty Mikołaj. Był on i nadal jest najbardziej szanowanym świętym wśród ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: EN

The Orthodox Church in Poland

Antoni Mironowicz

The Orthodox Church in the Commonwealth has many hundred-year-old histories. Its beginnings date back to the period of formation of the state of Poland. The subjection of the Vislanes tribe’s territories by Great Moravia resulted in the Christianisation of Little Poland as early as the end of 9th ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Z historii wsi Augustowo

Doroteusz Fionik

Baranowo, Strokowo czy Rybniki? Czy zadawaliśmy sobie pytanie, jak wyglądały nasze podbielskie wsie przed sześciuset – ośmiuset laty. Czy były to takie same ulicówki, jakie widzimy teraz. Okazuje się, że chociaż minęło już tyle wieków od czasu wielkiej reformy agrarnej, zwanej pomiarą ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Zabytkowa architektura cerkiewna Północnego Podlasia

Aleksander Owerczuk

Południowo - wschodnia część obecnego województwa podlaskiego, mieszcząca się w granicach dawnego województwa białostockiego, a obejmująca m. in. obszar północnej części Podlasia historycznego, na mapie dziedzictwa kulturowego Polski zajmuje ważne miejsce. Znaczenie tego skrawka ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

«Айцы» БССР і іхны лёс

Аўген Калубовіч

Нарыс «"Айцы" БССР і іхны лёс», які мы прапануем увазе нашых паважаных чытачоў, ставіць мэту выясьніць, як паўстала БССР і які лёс спаткаў ейных творцаў, выясьніць праўдзівую ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

Беларусь і беларусы ў расійскіх школьных падручніках па гісторыі*

Генадзь Ластоўскі

I. Навучальныя праграмы За мінулы 5–гадовы перыяд Міністэрства агульнай і прафесійнай адукацыі ажыццявіла два выпускі навучальных праграм па гісторыі Расіі для агульнаадукацыйных ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BEZmień język artykułu: PL

Бельск Падляшскi - Старонкi гiсторыi горада да 1569

Дарафей Фiёнiк

Людзi першапачаткова пасялялiся амаль выключна ўздоўж рэк i рэчак. Iх сетка на тэрыторыi сённяшняга Бельска была калiсьцi даволi густая, таму ўжо перад тысячагоддзямi ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

Ваенны стан

Багуміла Бэрдыхоўска

20 гадоў таму на вуліцы польскіх гарадоў выехалі танкі, тысячы актыўных дзеячоў прафсаюзу Салідарнасьць апынулася пад надзорам міліцыі, замоўклі тэлефоны, а тэлевізія ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

Дзённiк Мiхала Ромера як крынiца па гiсторыi Беларусi пачатку ХХ ст.

Алесь Смалянчук

У бiблiятэцы Акадэмii Навук Лiтвы (БАНЛ) i ў бiблiятэцы Вiленскага унiверсiтэта захоўваюцца амаль сорак тамоў дзённiка Мiхала Ромера. Дзённiк ахоплiвае перыяд з 1911 да 1945 г. ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

Ёсьць пэрспэктывы на даволі прыгожы дом

Яраслаў Іванюк

размова з праф. Яўгенам Мірановічам супрацоўнікам Катэдры Беларускай Культуры Ўнівэрсытэту ў Беластоку У якіх палітычных умовах даходзіць да развалу Савецкага ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BEZmień język artykułu: PL

Кароткі нарыс гісторыі вёскі Чыжы

Ігар Лукашук

Вёска Чыжы, размешчаная паміж Гайнаўкай і Бельскам Падляшскім, з якім, як з рэгіянальным цэнтрам, была звязана ад пачатку свайго існавання. Вёска заснавана была толькі ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

Палякі Беларусі і Літвы XIХ - пачатку ХХ ст. як этнакультурны і сацыяльны феномен (Гістарыяграфічны агляд)

Алесь Cмалянчук

Для разумення феномена польскай грамадскасці беларускіх і літоўскіх земляў у ХIХ — пачатку ХХ ст. уяўляецца вельмі важным асвятленне праблемы радаводу мясцовых палякаў. ...

Cały artykuł