Eseje

Aktualny język artykułu: BE

ХХ гадоў Cустрэч "Зоркі”

Ганна Кандрацюк

1. Развітанне з махнацкім стандардам Сёння думаю, што вінаваты ўсяму мой казачны падыход да справы. Вера ў магчымасці, якіх папраўдзе няма, але якія можна адваяваць. Калі ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Białoruś jako zjawisko europejskie

Sokrat Janowicz

Europa – wszystko to, co znajduje się poza Rosją. Także Białoruś. Tak, jak o Polsce pierwsze wzmianki historyczne dotyczą państwa gnieźnieńskiego, tak w przypadku Białorusi najwcześniej mówią o władztwie połockim na Dźwinie. Są napomknienia o nim w sagach staroislandzkich, jako echa ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Białoruskie odrodzenie narodowe w Polsce

Sokrat Janowicz

Białoruskie odrodzenie narodowe Polsce, po okresie kolonialnym, dotyczy lat powojennych (od jesieni 1944 r.). Związane jest z istnieniem ok. dwustutysięcznej mniejszości białoruskiej, kompleksowo zamieszkującej wtedy centrum i wschodni pas województwa białostockiego (na terenie współczesnych ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Co teatr może dać (białoruskiemu) dziecku?

Joanna Stelmaszuk

Kilka refleksji pedagogiczno-etnicznych po warsztatach artystycznych w Szczytach Joanna Stelmaszuk 16 maja 2011 roku w Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci pod hasłem” Cudowne i pożyteczne”. Koncept przedsięwzięcia mógł ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BEZmień język artykułu: PL

Cyб’eктыўная Бeлacтoччына

Лявон Вольскі

Напачатку, як заўжды, было слова. Са словаў складаліся сказы. Са сказаў складаліся артыкулы. З артыкулаў ды іншых друкаваных матар’ялаў складалася газэта “Ніва”. Грукатала ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Giedroyc i Białorusini

Sokrat Janowicz

Umarł Jerzy Giedroyc. Odszedł z życia wielki Polak, ważny nie tylko dla Polski. Wiele zawdzięczają mu także Białorusini. Pamiętam swoje pierwsze zetknięcie z "Kulturą", o której sporo słyszałem lecz nigdy nie widziałem na oczy. Zdarzyło się to za czasów Gierka, kiedy doszły mnie słuchy, ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: EN

National minorities in Poland today

Antoni Mironowicz

Poland's National Minorities Poland has always been a multinational country. However, the percentage of non-Poles has varied over time. In the Poland of the sixteenth until the eighteenth century, Poles were estimated at only 50% of the country's total population. In the Poland created after the First ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Pisarz białoruski w powojennej Polsce (dylematy twórczości)

Sokrat Janowicz

Jest regułą powszechną, iż przynależność do mniejszości narodowej oznacza wybór gorszego losu. Stwierdzenie to odnosi się głównie do jednostek mobilnych, wybijających się. Natomiast w wymiarze regionalnym, społecznym, uwaga ta nierzadko bywa bezprzedmiotową, ponieważ nie wykracza poza ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Sekta grzybowska w świetle wybranych ujęć socjologii i religioznawstwa

Joanna Stelmaszuk

Joanna Stelmaszuk Pomimo publikacji, jakie pojawiły się na temat sekty grzybowskiej w ostatnich dekadach, wciąż niewiele o niej wiemy. Niemniej jednak, zjawisko to, o ile zostaje wydobyte i eksplorowane, wywołuje zazwyczaj sporo zainteresowania i ciekawości, implikując jednocześnie szereg prób ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Tamarka

Katarzyna Popławska

Jest taka fotografia – Tamara Sołoniewicz patrzy przed siebie układając dłonie tak, by tworzyły kadr obiektywu. Zdjęcie zdradza jaka była i co dla niej było najważniejsze – film. To, co mówiła o sobie dotyczyło filmów: dokumentacja, poznanie bohatera, praca na planie, pokazanie ukochanej ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BEZmień język artykułu: PL

Барды не прымушаюць слухаць, але даюць магчымасьць пачуць

Алесь Камоцкі

“Бардаўская восень” - апошняе дзесяцігоддзе кожны кастрычнік гэта словаспалучэньне ўзьнікае на вуліцах Бельска ў выглядзе афіш. Яны запрашаюць у мясцовы Дом культуры ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

Без моладзі няма нацыі

Сакрат Яновіч

Без моладзі няма нацыі, таму што нацыя - гэта працэс з працягласцю на пакаленні. Беларуская нацыяыальная меншасць у Беластоцкім Краі яшчэ ўсё фармуецца. У пасляваенны ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

Беларускі нацыянальны рух і краёвая ідэя

Алесь Смалянчук

Для ідэалогіі першых палітычных арганізацый беларускага на-цыянальнага руху (БРП, БРГ, БСГ) было характэрным спалучэнне сацыялістычнайдактрыны ў яе народніцкім варыянце ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

Беларускія народныя строі

Michaś Romaniuk

Альбом "Беларускія народныя строі" — справа майго жыцьця. Яго аснову складаюць малюнкі з выявамі беларускіх сялян і мяшчан, апранутых у сьвяточнае, традыцыйна-абрадавае ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BEZmień język artykułu: PL

Мая Беласточчына

Міхал Анемпадыстаў

Звычайна, нашы ўяўленьні пра тую, ці іншую краіну складаюцца яшчэ да таго, як мы самі там пабываем. Фармуюцца пад узьдзеяньнем стэрэатыпаў пашыраных у грамадстве, ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BEZmień język artykułu: PL

Мова i фальклор беларусаў Бельшчыны

Doroteusz Fionik

1. Геаграфiчна – гiстарычная назва Бельшчына або Бельская Зямля паходзiць ад галоўнага цэнтра гэтага мiкрарэгiёну Падляшша – горада Бельска Падляшскага, якi ўжо ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BE

Моладзь. Пэрспэктывы

Сократ Яновіч

Моладзь гэта працяг нацыі а нацыя- гэта асобны лёс. Можна так сказаць: якая нацыя, такая і яе моладзь. Хоць гэта не зусім так, не цалкам, калі не забывацца на тое, што ніхто ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: BEZmień język artykułu: PL

Фальклор Усходняй Беласточчыны

Алесь Лось

Беласточчына як геаграфiчна-адмiнiстрацыйны рэгiён сфармiравалася ў ХVIII-пачатку ХIХ стагоддзя. Да гэтага Беласток быў лакальнага значэння цэнтрам зямельных маёмасцяў. ...

Cały artykuł