Białoruskie Organizacje

Zmień język artykułu: BEAktualny język artykułu: PL

Białoruskie organizacje na terenie Białegostoku i Białostocczyzny - rys historyczny

Sławomir Iwaniuk

Nowoczesny białoruski ruch narodowy zaczął się rozwijać w II połowie XIX wieku. Przez półtorej stulecia — wraz z dojrzewaniem włościaństwa do udziału w życiu ogólnospołecznym — tworzyły go kolejne pokolenia Białorusinów. U podstaw procesu unarodowienia wszystkich warstw ludności ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Klub Spraw Białoruskich “Hrabli” w Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkowym Nauczaniem Języka Białoruskiego w Hajnówce

Igor Iwaniuk

Początki istnienia Klubu wiążą się jeszcze z falą wzmożonego ruchu w środowiskach białoruskich Białostocczyzny przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Czas zmian systemowych w Polsce pozwolił na zaistnienie wielu nowych organizacji społecznych, dał szansę na pojawienie ...

Cały artykuł
Aktualny język artykułu: PL

Klub Spraw Polsko-Białoruskich w Liceum Im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Igor Iwaniuk

Klub Spraw Polsko-Białoruskich w bielskim Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza powstawał już na wcześniej przygotowanym gruncie. Z jednej strony była to działalność Darafieja Fionika, szczególnie jego zajęcia krajoznawcze i wydawanie ...

Cały artykuł